Νέα

Πάτρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προάγει την Ανοιχτή και Κοινωνική Καινοτομία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «OSIRIS» (INTERREG EUROPE)

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr είναι ένας από τους οκτώ ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο OSIRIS. Στόχος του έργου είναι να προωθήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία. Το έργο υλοποιείται στο ενιαίο πανευρωπαϊκό περιβάλλον, επιδιώκοντας να προκύψουν νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Συντονιστής του έργου είναι η Περιφέρεια Vasterbotten (Σουηδία) ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από τη Φινλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Το έργο εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

Τοπικοί φορείς που έχουν αποδεχτεί να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, ο Δήμος Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι φορείς αυτοί θα προωθήσουν παραδείγματα Ανοικτής και Κοινωνικής Καινοτομίας που έχουν εφαρμόσει αλλά και θα υιοθετήσουν καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής του Δήμου Fundao (Πορτογαλία), ο οποίος μεταμορφώθηκε από έναν απομονωμένο με υψηλή ανεργία Δήμο, σε έναν χώρο έλξης νέων επιστημόνων και διεθνών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων βιομηχανικών χώρων και προώθηση κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν εκεί (μείωση δημοτικών τελών, δικτύωσης κτλ). Από ελληνικής πλευράς, στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών, παρουσιάστηκαν από το Επιμελητήριο Αχαΐας οι πρακτικές "Patras Open Mall" και "Culture and Shopping" που είχαν σαν στόχο την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας.

Το ΙΤΥΕ Διόφαντος καλεί όλους του τοπικούς φορείς να ενημερωθούν για το έργο και να λάβουν μέρος στις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις του, με στόχο να προωθηθεί η Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ελένη Αρβανίτη, τηλ. 2610960309, Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου "OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS" www.interregeurope.eu/osiris/