Νέα


INNOPLATFORM logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

INNOPLATFORM

Πάτρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του, με καλεσμένους εκπροσώπους φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παρουσιάστηκε το έργο Balkan Med «INNOPLATFORM» και μια σειρά εργαλείων που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτού.

Το έργο ασχολείται με την Καινοτομία Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Innovation) η οποία ενισχύει αλλαγές, στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση συλλαμβάνει, δημιουργεί και παραδίδει κάποια αξία, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της.

Την ημερίδα χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης, ενώ τις εισηγήσεις για το σύνολο των εργαλείων (InnoTools) και των υπηρεσιών (InnoScorecard και InnoRegion) έκαναν οι κ.κ. Σωτήρης Μιχαλόπουλος εκ μέρους του ΙΤΥΕ "Διόφαντος" και Ιωάννης Παναρέτου CEO - Optionsnet, ως εξωτερικός σύμβουλος του έργου.

Το σύνολο των εργαλείων (InnoTools) και των υπηρεσιών (InnoScorecard και InnoRegion) που ήδη αναπτύσσονται θα διευκολύνουν τις εταιρίες ώστε να έχουν καλύτερες ευκαιρίες, βελτιωμένες ικανότητες και αυξημένη γνώση για την εισαγωγή καινοτομιών στα προϊόντα τους και στις διαδικασίες που εφαρμόζουν. Σημαντική διευκόλυνση θα αποτελέσει και η υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένους δυνητικά καινοτόμους κλάδους που θα καθορισθούν ανά Περιφέρεια.

Ως αποτέλεσμα του έργου πρόκειται να δημιουργηθούν «Κέντρα Αριστείας» που θα λειτουργήσουν και στις 5 συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της καινοτομίας.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν οι κ.κ. Π. Βαφείδης (Επιμελητήριο Αχαΐας), Καθ. Σ. Συρμακέσης και Καθ. Σ. Γεωργοπούλου (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), Κ. Ζησιμοπούλου, Ι. Χαμακιώτη, Λ. Κατσιδήμα (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Δρ. Στέφανος Μίχος (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου), Α. Κωνσταντινόπουλος (Δήμος Δυτικής Αχαΐας), Χρύσα Γεραγά (Δήμος Πατρέων), Ν. Κοσκινάς (POS4WORK), Ν. Κρίκης (Noesis), Ι. Κωστόπουλος (OPTIONSNET), καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERREG INNOPLATFORM
INTERREG INNOPLATFORM
INTERREG INNOPLATFORM