ΝέαΔιάκριση στα πλαίσια διεθνούς ημερίδας Workshop on Data Science and IoT

Επιστημονική εργασία που παρουσίασε ο ερευνητής/συνεργάτης της διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΤΥΕ), Γιώργος Γεωργιάδης, διακρίθηκε μεταξύ των τριών καλύτερων στα πλαίσια διεθνούς ημερίδας Workshop on Data Science and IoT (http://isdit.dieei.unict.it/) που διεξήθχη στο πανεπιστήμιο της Catania (Ιταλία). Η εργασία αποτελεί ερευνητικό παράγωγο έργου της διεύθυνσης με τίτλο: "Παρακολούθηση υδροπονικών καλλιεργειών μέσω ασύρματων δικτύων αισθητήρων και εφαρμογές IoT” υπό το πρόγραμμα RIS3-Μικροηλεκτρονική, σε συνεργασία με την εταιρία Πρότυπες Υδροπονικές Καλλιέργειες Μεσολογγίου (ΠΥΚ) ΙΚΕ (http://pyk.gr/).

image
award