Νέα


image

Future Time Traveller Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, αναγνώριση και προώθηση καλών πρακτικών όσον αφορά καινοτόμα εργαλεία, διαδραστικά παιχνίδια, σενάρια, μεθόδους, πλατφόρμες και άλλα ψηφιακά και μη ψηφιακά μέσά που βασίζονται στο παιχνίδι για καθοδήγηση σταδιοδρομίας, ενημέρωση και συμβουλευτική.

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Future Time Traveler, το οποίο ξεκίνησε από μια συνεργασία 7 οργανισμών σε όλη την Ευρώπη.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την σταδιοδρομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, για παράδειγμα:

  • ειδικοί επαγγελματικού προσανατολισμού
  • σύμβουλοι / ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές εργασίας ή άλλοι σχετικοί επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές, φοιτητές και νέους ενήλικες
  • εκπαιδευτές, προπονητές και εκπαιδευτικούς άτυπου τομέα

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

http://future-time-traveller.eu/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5/